۱۹ مرداد، ۱۳۹۴

تشکیل شورای عالی زبان و ادب فارسی صدا و سیما

[…]
۱۹ مرداد، ۱۳۹۴

دوربین هفت و سخنگاه زبان فارسی

[…]
۱۸ مرداد، ۱۳۹۴

پخش مجموعۀ جدید برنامۀ از واژه تا صدا در رادیو فرهنگ

[…]
۱۸ مرداد، ۱۳۹۴

بیانیۀ همایش بین‌المللی مسائل واژه‌گزینی و اصطلاحات زبان فارسی ـ تاجیکی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی