۱۳ مرداد، ۱۳۹۴

حضور دکتر حدّاد عادل در رایزنی فرهنگی ایران در تاجیکستان

[…]
۱۳ مرداد، ۱۳۹۴

برگزاری محفل شعر و سخن در تاجیکستان

[…]
۱۳ مرداد، ۱۳۹۴

سخنرانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در همایش واژه‌گزینی در تاجیکستان

[…]
۱۳ مرداد، ۱۳۹۴

نشست هیئت ایرانی در پژوهشگاه رودکی تاجیکستان

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی