۱۲ مرداد، ۱۳۹۴

دیدار دکتر حدّاد عادل با مقامات تاجیک

[…]
۱۱ مرداد، ۱۳۹۴

همایش بین‌المللی مسائل واژه‌گزینی و اصطلاحات زبان فارسی ـ تاجیکی

[…]
۳۰ تیر، ۱۳۹۴

انتصاب رئیس مرکز پژوهشگاه زبان فارسی در تاجیکستان

[…]
۳۰ تیر، ۱۳۹۴

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۱۱

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی