۲۳ مهر، ۱۳۹۶

مرحلۀ اول داوری جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات

[…]
۲۲ مهر، ۱۳۹۶

هفتاد و یکمین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]
۱۵ مهر، ۱۳۹۶

واژه‌گزینی و کارکردهای چندگانۀ آن

[…]
۱۳ مهر، ۱۳۹۶

تبریک رئیس فرهنگستان به اعضای آکادمی علم‌های تاجیکستان

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی