۳۰ بهمن، ۱۳۸۹

فرهنگستان «کاسپین» را فارسی نمی‌داند

[…]
۲۷ بهمن، ۱۳۸۹

گنجینۀ گویش‌شناسی فارس ـ دفتر پنجم

[…]
۲۷ بهمن، ۱۳۸۹

مروری بر تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر ـ دفتر سوم

[…]
۲۷ بهمن، ۱۳۸۹

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، میزبان دکتر دادخدا سیم‌الدّین

[…]
۲۷ بهمن، ۱۳۸۹

سیصدوهشتادوسومین نشست شورا

[…]
۲۰ بهمن، ۱۳۸۹

مراسم اختتامیهٔ بیست‌وهشتمین دورهٔ جایزهٔ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

[…]
۲۰ بهمن، ۱۳۸۹

گروه تصحیح متون

[…]
۱۹ بهمن، ۱۳۸۹

انتشارات فرهنگستان، برگزیدهٔ نوزدهمین دورهٔ کتاب برتردانشگاهی

[…]
۱۸ بهمن، ۱۳۸۹

راهنمای گردآوری گویش‌ها برای گنجینهٔ گویش‌های ایرانی

[…]
۱۶ بهمن، ۱۳۸۹

گویش سمنان

[…]