۸ اردیبهشت، ۱۳۹۴

فراسوی مرزهای اروپا: مفاهیم دیگر ادبیّات تطبیقی

[…]
۸ اردیبهشت، ۱۳۹۴

بررسی تطبیقی کارکردهای پیش‌نمونه در رمان مدرن

[…]
۸ اردیبهشت، ۱۳۹۴

تطبیق عنصر خیال، در متن و نگاره‏های خاوران‏نامه

[…]
۸ اردیبهشت، ۱۳۹۴

بررسی اشکال گفتگومندی زبان در دو رمان زنانۀ پیرزاد و مستغانمی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی