۱۴ دی، ۱۳۸۹

دکتر دادخدا سیم‌الدیّن، به‌عنوان عضو پیوستهٔ غیرایرانی فرهنگستان برگزیده شد

[…]
۱۱ دی، ۱۳۸۹

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، میزبان دکتر افتخار عارف، رئیس فرهنگستان زبان اردوی پاکستان

[…]
۸ دی، ۱۳۸۹

خبرنامهٔ شمارهٔ ۱۵

[…]
۵ دی، ۱۳۸۹

آیین دبیری

[…]
۵ دی، ۱۳۸۹

انشا و نویسندگی ـ شمارهٔ ۵

[…]
۵ دی، ۱۳۸۹

گفت‌وگو با دکتر علی‌رضا انوشیروانی

[…]
۲۳ آذر، ۱۳۸۹

گسترش همکاری بین فرهنگستان و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

[…]
۲۳ آذر، ۱۳۸۹

سیصدوهفتادونهمین نشست شورا

[…]
۲۱ آذر، ۱۳۸۹

دانشنامهٔ هجده‌جلدی دانش‌گستر منتشر شد

[…]
۲۱ آذر، ۱۳۸۹

پیام تسلیت دکتر غلامعلی حدّاد عادل به مناسبت درگذشت شمس آل‌احمد

[…]