۱۵ آبان، ۱۳۸۹

زبان‌شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی

[…]
۱۵ آبان، ۱۳۸۹

زال و سیمرغ

[…]
۱۵ آبان، ۱۳۸۹

دومین جلسهٔ شورای هماهنگی همایش بین‌المللی هزارهٔ شاهنامه

[…]
۱۱ آبان، ۱۳۸۹

سیصدوهفتادوهفتمین نشست شورا

[…]
۱۱ آبان، ۱۳۸۹

فرهنگستان، میزبان مدیران صدا و سیما

[…]
۸ آبان، ۱۳۸۹

نخستین نشست مشورتی گروه ادبیات تطبیقی

[…]
۸ آبان، ۱۳۸۹

به یاد قیصر

[…]
۸ آبان، ۱۳۸۹

شادوران دکتر محمد خوانساری و دکتر محمدجعفر یاحقی، برگزیدگان چهارمین جشنوارهٔ بین‌المللی خوارزمی

[…]
۸ آبان، ۱۳۸۹

روضه‌های رضوانی: دفتر شعرهای آزاد ابوالفضل بیهقی

[…]
۸ آبان، ۱۳۸۹

دیبای زربفت: گزیدهٔ تاریخ بیهقی

[…]