۲۰ اسفند، ۱۳۹۳

گزارش برگزاری نخستین همایش آموزش زبان فارسی

[…]
۲۰ اسفند، ۱۳۹۳

پیام تسلیت دکتر حدّاد عادل به مناسبت درگذشت استاد جان هونین

[…]
۱۹ اسفند، ۱۳۹۳

پنجاهمین نشست ماهانه برگزار شد

[…]
۱۷ اسفند، ۱۳۹۳

دکتر حدّاد عادل، میزبان پروفسور صفر عبدالله

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی