۱۷ اسفند، ۱۳۹۳

چهارصدوچهل‌ویکمین نشست شورا

[…]
۱۶ اسفند، ۱۳۹۳

پنجاهمین نشست ماهانه برگزار می‌شود

[…]
۱۱ اسفند، ۱۳۹۳

مراسم رونمایی از جلد پنجم دانشنامۀ زبان و ادب فارسی

[…]
۱۱ اسفند، ۱۳۹۳

نشست تخصصی پیامک و زبان فارسی برگزار شد

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی