۲۵ فروردین، ۱۳۸۹

همایش نقش مثنوی در زبان و ادب فارسی در دهلی

[…]
۲۴ فروردین، ۱۳۸۹

سیصدوشصت‌وهشتمین نشست شورا

[…]
۲۴ فروردین، ۱۳۸۹

فرهنگ پسوند در زبان فارسی

[…]
۲۴ فروردین، ۱۳۸۹

جزئیات و کلیات (چهل ناموس)

[…]
۲۲ فروردین، ۱۳۸۹

تشریح برنامه‌های گروه‌های پژوهشی فرهنگستان در هفتمین نشست شورای اطلاع‌رسانی

[…]
۱۷ فروردین، ۱۳۸۹

دیدار نوروزی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی

[…]
۱۶ فروردین، ۱۳۸۹

تذکرهٔ عرفات العاشقین و عرصات العارفین

[…]
۱۴ فروردین، ۱۳۸۹

تدوین فرهنگ مکمل زبان فارسی در تاجیکستان

[…]
۱۴ فروردین، ۱۳۸۹

دستور خط فارسی تاجیکی

[…]
۱۹ اسفند، ۱۳۸۸

بزرگداشت دکتر محمد خوانساری در شورای فرهنگستان

[…]