۲۶ آبان، ۱۳۸۸

سخنرانی دکتر محمّد دبیرمقدّم در سیصدوشصتمین نشست شورا

[…]
۲۶ آبان، ۱۳۸۸

پیام‌های تسلیت رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مناسب درگذشت استاد محمود شاهرخی و دکتر هاراطون داویدیان

[…]
۲۶ آبان، ۱۳۸۸

فرهنگ آثار ایرانی ـ اسلامی: معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر

[…]
۲۵ آبان، ۱۳۸۸

ترجمهٔ دیوان حافظ به زبان بوسنیایی

[…]
۲۴ آبان، ۱۳۸۸

امامزاده‌ها و تربت برخی از پاکان و نیکان

[…]
۲۴ آبان، ۱۳۸۸

زبان‌های محلی ایران، سنجه‌ای برای تحولات درزمانی و نظریه‌های زبان

[…]
۲۴ آبان، ۱۳۸۸

درگذشت دکتر هاراطون داویدیان

[…]
۲۰ آبان، ۱۳۸۸

برگزاری دوره‌های آموزشی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی

[…]
۱۹ آبان، ۱۳۸۸

دومین مجموعه سخنرانی‌های مشترک فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد ایران‌شناسی

[…]
۱۹ آبان، ۱۳۸۸

فصلنامهٔ ادبی ـ فرهنگی رودکی (شمارهٔ ۲۲)

[…]