۲۸ آبان، ۱۳۸۷

نقش ادبیات کودک و نوجوان در آموزش و گسترش زبان فارسی: سیزدهمین نشست مشترک

[…]
۲۲ آبان، ۱۳۸۷

سیصدوچهل‌ودومین نشست شورای فرهنگستان به ریاست دکتر حداد عادل

[…]
۲۲ آبان، ۱۳۸۷

جشن‌نامۀ استاد اسماعیل سعادت

[…]
۲۲ آبان، ۱۳۸۷

نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۳۶

[…]
۲۱ آبان، ۱۳۸۷

هفتمین همایش چهره‌های ماندگار

[…]
۱۹ آبان، ۱۳۸۷

دکتر حدّاد عادل، شخصیت فرهنگی جهان اسلام شد

[…]
۱۴ آبان، ۱۳۸۷

یازدهمین «نشست ادب معاصر» گروه ادبیات معاصر فرهنگستان برگزار شد

[…]
۱۴ آبان، ۱۳۸۷

مراسم یادکرد مرحوم امین‌پور در فرهنگستان

[…]
۱۲ آبان، ۱۳۸۷

مقدمه‌الأدب

[…]
۸ آبان، ۱۳۸۷

یادکردی از مرحوم دکتر قیصر امین‌پور در یازدهمین نشست ادب معاصر

[…]