۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۶

زبان گرجی در ایران

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۶

تشکیل کارگروه بررسی «سند راهبردی گفتمان توسعۀ نظام آموزش، پژوهش و فنّاوری»

[…]
۹ اردیبهشت، ۱۳۹۶

شصت‌وهفتمین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]
۷ اردیبهشت، ۱۳۹۶

چهارصد و پنجاه و ششمین نشست شورا

[…]
۲ اردیبهشت، ۱۳۹۶

پیام تسلیت رئیس فرهنگستان به مناسبت درگذشت زنده‌یاد دکتر حاکمی والا

[…]
۲ اردیبهشت، ۱۳۹۶

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۳۲

[…]
۲ اردیبهشت، ۱۳۹۶

مطالعات زبان و ادب فارسی در آسیای صغیر

[…]
۲۹ فروردین، ۱۳۹۶

غزنه، ششصد سال پس از حکیم سنایی و پاسخی به یک پرسش

[…]
۲۷ فروردین، ۱۳۹۶

نشست مشترک معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌و‌پرورش و فرهنگستان

[…]
۲۶ فروردین، ۱۳۹۶

شصت‌وششمین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]