۲۳ شهریور، ۱۳۹۳

نشست کارشناسی نمایندۀ فرهنگستان با کمیتۀ زبان و اصطلاحات

[…]
۲۳ شهریور، ۱۳۹۳

شبه‌قاره ـ شمارۀ ۲

[…]
۲۳ شهریور، ۱۳۹۳

پرده‌برداری از مقبرۀ استاد محمدجان شکوری

[…]
۲۳ شهریور، ۱۳۹۳

امضای تفاهم‌نامۀ همکاری میان فرهنگستان و کمیتۀ اصطلاحات تاجیکستان

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی