۱۴ اردیبهشت، ۱۳۸۷

دکتر عبدالقادر منیازوف، عضو پیوسته خارجی فرهنگستان زبان و ادب فارسی درگذشت

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۸۷

سیصدوسی‌وششمین نشست شورا

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۸۷

آیین رونمایی از کتاب وصف خلیج فارس در نقشه‌های تاریخی

[…]
۱۰ اردیبهشت، ۱۳۸۷

ویژه‌نامۀ دستور، شمارۀ ۳

[…]
۹ اردیبهشت، ۱۳۸۷

معرفی بخش زبان‌های ایرانی فرهنگستان علوم روسیه

[…]
۱ اردیبهشت، ۱۳۸۷

نامۀ فرهنگستان، شمارۀ ۳۴

[…]
۱ اردیبهشت، ۱۳۸۷

آیین رونمایی از کتاب وصف خلیج فارس در نقشه‌های تاریخی

[…]
۱ اردیبهشت، ۱۳۸۷

مراسم بزرگداشت برگزیدگان فرهنگستان‌ها برگزار شد

[…]
۲۰ فروردین، ۱۳۸۷

مراسم بزرگداشت برگزیدگان فرهنگستان‌ها

[…]
۱۳ اسفند، ۱۳۸۶

گردهمایی سالانۀ گروه‌های تخصصی واژه‌گزینی

[…]