۲۷ اردیبهشت، ۱۳۹۳

طرح‌های پژوهشی در زمینۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی در اروپا

[…]
۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۳

نکوداشت دکتر موحّد در دانشگاه تبریز

[…]
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۳

زرین‌قبانامه، منظومۀ پهلوانی ناشناخته

[…]
۱۸ اردیبهشت، ۱۳۹۳

گزارش نشست‌های فرهنگستان در سرای اهل قلم

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی