۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

طرح‌های پژوهشی در زمینۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی در اروپا

[…]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

نکوداشت دکتر موحّد در دانشگاه تبریز

[…]
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

زرین‌قبانامه، منظومۀ پهلوانی ناشناخته

[…]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

گزارش نشست‌های فرهنگستان در سرای اهل قلم

[…]

تازه‌های نشر

 

یادداشت ماه