۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

یادداشت تفاهم همکاری بین فرهنگستان زبان و ادب فارسی و فرهنگستان علوم اتریش

[…]
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

راه‌اندازی دورۀ کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی

[…]
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

نشست‌های فرهنگستان در سرای اهل قلم

[…]
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

زبان فارسی افغانستان (دری)

[…]

تازه‌های نشر

 

یادداشت ماه