۳ دی، ۱۳۹۲

مقدمات انتشار ویژه‌نامۀ مطالعات واژه‌گزینی

[…]
۱ دی، ۱۳۹۲

مصاحبۀ معاون بین‌الملل بنیاد سعدی با خبرگزاری فارس

[…]
۳۰ آذر، ۱۳۹۲

گزارش سی‌ودومین نشست ماهانه

[…]
۲۶ آذر، ۱۳۹۲

نشست معرفی کتاب رده‌شناسی زبان‌های ایرانی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی