۲۳ بهمن، ۱۳۹۵

همکاری روزنامۀ جام‌جم با فرهنگستان

[…]
۲۳ بهمن، ۱۳۹۵

فرهنگ فیزیک، برگزیدۀ جایزۀ کتاب سال

[…]
۲۰ بهمن، ۱۳۹۵

شش دفتر: مجموعهٔ اشعار محسن پزشکیان

[…]
۱۸ بهمن، ۱۳۹۵

نوشته‌هایم نه خوب می‌کند، نه می‌کشد!

[…]
۱۷ بهمن، ۱۳۹۵

دیدار دکتر حداد عادل با فارسی‌آموزان لبنانی

[…]
۱۷ بهمن، ۱۳۹۵

آموزش فارسی در ترکیه و جایگاه ویژۀ ترکیه در آموزش فارسی

[…]
۱۲ بهمن، ۱۳۹۵

دومین همایش ملی سنجش و ارزشیابی علم

[…]
۱۲ بهمن، ۱۳۹۵

همایش زبان فارسی و هویت ملی برگزار شد

[…]
۱۲ بهمن، ۱۳۹۵

مراسم چهارمین سالروز درگذشت دکتر حسن حبیبی برگزار شد

[…]
۹ بهمن، ۱۳۹۵

چهارمین سالروز درگذشت شادروان دکتر حسن حبیبی

[…]