۹ بهمن، ۱۳۹۵

زبان فارسی در ترکیه

[…]
۶ بهمن، ۱۳۹۵

مراسم بزرگداشت استادان زبان فارسی در پاکستان

[…]
۶ بهمن، ۱۳۹۵

پیام تسلیت دکتر حداد عادل به مناسبت درگذشت پروفسور گیوناشْویلی

[…]
۴ بهمن، ۱۳۹۵

طبقه‌بندی وزن‌های شعر فارسی در نظریۀ عروض ابوالحسن نجفی

[…]
۴ بهمن، ۱۳۹۵

اختتامیۀ مرحلۀ نخست پویش آیین سخن در رادیو ایران

[…]
۴ بهمن، ۱۳۹۵

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۲۹

[…]
۲ بهمن، ۱۳۹۵

به مناسبت سالروز درگذشت استاد ابوالحسن نجفی

[…]
۲ بهمن، ۱۳۹۵

انتشار شازده‌کوچولو به خط سیریلیک

[…]
۲ بهمن، ۱۳۹۵

فرهنگستان، میزبان استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های افغانستان

[…]
۲ بهمن، ۱۳۹۵

شصت‌وپنجمین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]