۲۲ خرداد، ۱۳۹۲

هفتمین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی

[…]
۲۱ خرداد، ۱۳۹۲

مدرسۀ تابستانی هخامنشیان

[…]
۲۱ خرداد، ۱۳۹۲

هشتمین بیست‌گفتار

[…]
۲۱ خرداد، ۱۳۹۲

مراسم چهل‌وپنجمین سال تأسیس مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ـ دانشگاه مک‌گیل

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی