۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۲

رونمایی از فرهنگ جامع زبان فارسی

[…]
۱۸ اردیبهشت، ۱۳۹۲

دیدار معاون وزیر امور خارجۀ تاجیکستان با رئیس فرهنگستان

[…]
۱۷ اردیبهشت، ۱۳۹۲

بیست‌وهفتمین نشست ماهانه

[…]
۱۷ اردیبهشت، ۱۳۹۲

فرهنگ جامع زبان فارسی ـ جلد ۱

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی