۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

بررسی گونه‌های زبانی در استان آذربایجان غربی با روش فاصله‌سنجی گویشی

[…]
۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

واژه‌بست‌های ضمیری در گویش رایجی (آران و بیدگل)

[…]
۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

گویش کمزاری جزیرۀ لارک: آزمون ملاک‌های رده‌شناختی

[…]
۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

ریشه‌شناسی واژه‌هایی از گویش بختیاری

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی