۲۴ آبان، ۱۳۹۵

تحول آوایی واژه‌های عربی در فارسی

[…]
۲۲ آبان، ۱۳۹۵

شصت‌ودومین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]
۲۲ آبان، ۱۳۹۵

برگزیدگان جایزۀ فرهنگستان در جشنوارۀ مطبوعات

[…]
۲۲ آبان، ۱۳۹۵

همایش شرق‌شناسی و مطالعات ایرانی در هند برگزار می‌شود

[…]
۱۹ آبان، ۱۳۹۵

به مناسبت درگذشت شادروان توران میرهادی

[…]
۱۸ آبان، ۱۳۹۵

رونمایی از کتاب ادبیات انقلاب اسلامی در دانشگاه شهید بهشتی

[…]
۱۱ آبان، ۱۳۹۵

جلسۀ شورای سیاست‌گذاری چهارمین جایزۀ فرهنگستان در جشنوارۀ مطبوعات

[…]
۸ آبان، ۱۳۹۵

کتاب درسی زبان فارسی

[…]
۸ آبان، ۱۳۹۵

به یاد شادروان قیصر امین‌پور

[…]
۴ آبان، ۱۳۹۵

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۲۶

[…]