۴ بهمن، ۱۳۹۱

تصویر یک شهر غربی، در آثار سه نویسندۀ ایرانی

[…]
۴ بهمن، ۱۳۹۱

نگاهی تطبیقی به شعر «ای مرغ سحر» دهخدا و «به‌یاد آر» آلفرد دو موسه

[…]
۴ بهمن، ۱۳۹۱

تأثیر غزل حافظ در دیوان شرقی ـ غربی گوته

[…]
۴ بهمن، ۱۳۹۱

از بوستان سعدی تا باغی بر ساحل رود اورونت موریس بارس

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی