۲۷ دی، ۱۳۹۱

انتصاب دکتر انوشیروانی به سردبیری مجلهٔ ادبیات تطبیقی

[…]
۲۵ دی، ۱۳۹۱

ادبیات تطبیقی در کشورهای عرب‌زبان: تاریخچه و جریان‌های اصلی تا پایان دههٔ ۱۹۸۰

[…]
۲۵ دی، ۱۳۹۱

پیدایش و رشد ادبیات تطبیقی در اسپانیا

[…]
۲۵ دی، ۱۳۹۱

ادبیات و نقاشی: نقاشی‌های رمانتیک بلیک از حماسۀ میلتن

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی