۲۴ دی، ۱۳۹۱

از اسطوره تا ادبیات: منطق داستان در گذار از باورهای شفاهی به متون ادبی مکتوب

[…]
۲۰ دی، ۱۳۹۱

ادبیات تطبیقی شمارهٔ ۴

[…]
۲۰ دی، ۱۳۹۱

گروه ادبیات تطبیقی در شبکهٔ جهانی گروه‌های ادبیات تطبیقی

[…]
۱۹ دی، ۱۳۹۱

دگرگونه‌اندیشی: پرس‌وجوی فلسفی در دبستان و دبیرستان

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی