۱۲ دی، ۱۳۹۱

نشست فرهنگستان با سرگروه‌های زبان و ادبیات فارسی شهر تهران

[…]
۱۱ دی، ۱۳۹۱

انیس الخلوه و جلیس السلوه

[…]
۱۱ دی، ۱۳۹۱

جایگاه زبان و ادبیات فارسی در سند تحول آموزش‌وپرورش و راهکارهای تحقق آن

[…]
۱۰ دی، ۱۳۹۱

نشست سرگروه‌های زبان و ادبیات فارسی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی