۲۹ مهر، ۱۳۹۱

گفت‌وگوی معاون گروه واژه‌گزینی با روزنامهٔ ایران

[…]
۱۶ مهر، ۱۳۹۱

علیرضا قزوه جایزهٔ کتاب فصل را به زنده‌یاد پزشکیان تقدیم کرد

[…]
۱۵ مهر، ۱۳۹۱

اعلام عناوین و سخنرانان نشست‌های ماهانهٔ فرهنگستان

[…]
۱۲ مهر، ۱۳۹۱

اِعمال مصوّبات فرهنگستان در کتاب‌های درسی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی