۱۶ خرداد، ۱۳۹۱

اسامی پذیرفتگان در کارگاه آشنایی با نظریه و روش تحقیق در ادبیات تطبیقی

[…]
۷ خرداد، ۱۳۹۱

فرهنگستان زبان و ادب فارسی میزبان دانشجویان افغانستانی

[…]
۷ خرداد، ۱۳۹۱

هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران

[…]
۳ خرداد، ۱۳۹۱

پیام تسلیت گروه دستور زبان فرهنگستان، به مناسبت درگذشت دکتر احمدی گیوی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی