۲۶ آذر، ۱۳۹۶

پیام دکتر حداد عادل، در تکریم استاد خدایی شریف، به نمایشگاه تخصصی عکس و کتاب در حوزۀ فردوسی و شاهنامه

[…]
۲۵ آذر، ۱۳۹۶

هفتاد و سومین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]
۲۲ آذر، ۱۳۹۶

مروارید اندیشه: مصاحبۀ تاریخ شفاهی با اسماعیل سعادت

[…]
۱۲ آذر، ۱۳۹۶

فرهنگستان، میزبان رئیس و مدیران مؤسسۀ پژوهشی علوم و فنّاوری رنگ

[…]
۱۲ آذر، ۱۳۹۶

انتشار شعرستان در تاجیکستان

[…]
۱۱ آذر، ۱۳۹۶

اعطای تقدیرنامۀ فراهمایی آموزش زبان و ادبیات فارسی به استاد مرادی کرمانی

[…]
۱۱ آذر، ۱۳۹۶

پیام تسلیت دکتر حداد عادل به مناسبت درگذشت حبیب‌الله چایچیان

[…]
۵ آذر، ۱۳۹۶

نامۀ دکتر گالینسکی به فرهنگستان زبان و ادب فارسی

[…]
۵ آذر، ۱۳۹۶

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۳۹

[…]
۴ آذر، ۱۳۹۶

معرفی دکتر محمدجعفر یاحقی به‌عنوان دانشمند برگزیدۀ کشور

[…]