۲۹ خرداد، ۱۳۹۵

فرهنگ املایی خط فارسی بر روی وبگاه فرهنگستان

[…]
۲۹ خرداد، ۱۳۹۵

بزرگداشت شادروان دکتر محمدحسن لطفی

[…]
۲۹ خرداد، ۱۳۹۵

شصتمین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]
۲۶ خرداد، ۱۳۹۵

پیام دکتر حدّاد عادل به همایش مقام زبان دولتی تاجیکستان در مناسبت‌های بین‌المللی

[…]
۲۶ خرداد، ۱۳۹۵

همایش «مقام زبان تاجیکی در مناسبت‌های بین‌المللی»

[…]
۲۴ خرداد، ۱۳۹۵

همایش بین‌المللی مطالعات شبه‌قارّه

[…]
۲۴ خرداد، ۱۳۹۵

International Conference on Indo-Persian Studies

[…]
۲۴ خرداد، ۱۳۹۵

International Conference on Indo-Persian Studies

۲۴ خرداد، ۱۳۹۵

همایش بین‌المللی مطالعات شبه‌قارّه

[…]
۲۳ خرداد، ۱۳۹۵

فرهنگ ایران و تأثیر آن در شبه‌قارّۀ هند

[…]