۹ آذر، ۱۳۹۰

هم‌اندیشی انجمن‌های علمی و برون‌سپاری واژه‌گزینی

[…]
۸ آذر، ۱۳۹۰

سیصدونودوششمین نشست شورا

[…]
۸ آذر، ۱۳۹۰

بیستمین دورهٔ جایزهٔ موقوفات افشار

[…]
۷ آذر، ۱۳۹۰

آغاز جلسات دوره‌های علمی زبان‌شناسی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی