۲۳ خرداد، ۱۳۹۵

اولین همایش ملی بومی‌سازی برنامۀ درسی، چیستی و چگونگی

[…]
۲۲ خرداد، ۱۳۹۵

پیام تسلیت دکتر حدّاد عادل به مناسبت درگذشت استاد حمید سبزواری

[…]
۱۸ خرداد، ۱۳۹۵

دومین جلسۀ گروه مطالعات زبان و ادب فارسی در آسیای صغیر

[…]
۱۸ خرداد، ۱۳۹۵

فرهنگستان، میزبان استادان و اندیشمندان ترکیه

[…]
۱۸ خرداد، ۱۳۹۵

پژوهشگران گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره

[…]
۱۸ خرداد، ۱۳۹۵

اعضای هیئت علمی گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره

[…]
۱۸ خرداد، ۱۳۹۵

دکتر مینا حفیظی

[…]
۱۸ خرداد، ۱۳۹۵

دکتر محمدرضا نصیری

[…]
۱۸ خرداد، ۱۳۹۵

همایش روابط فرهنگی و تاریخی ایران و ترکیه

[…]
۱۷ خرداد، ۱۳۹۵

نشست‌های علمی و همایش‌های گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره

[…]