۲۲ خرداد، ۱۳۹۰

آمار بازدید از وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی بیست برابر شد

[…]
۲۲ خرداد، ۱۳۹۰

مدرسهٔ تابستانی زبان‌شناسی ایرانی در دانشگاه هامبورگ

[…]
۱۸ خرداد، ۱۳۹۰

رئیس گروه ادبیات تطبیقی دانشگاه هاروارد مهمان فرهنگستان زبان و ادب فارسی

[…]
۱۶ خرداد، ۱۳۹۰

سخنرانی دکتر دبیرمقدم در همایش زبان‌شناسی ایرانی در سوئد

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی