۲۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵

پنجاه و نهمین نشست ماهانه و رونمایی از ترجمۀ ترکی شاهنامه

[…]
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۵

‌‌پنجاه و نهمین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۵

فرهنگستان، میزبان رئیس فرهنگستان زبان ترکیه

[…]
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۵

دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره ـ جلد چهارم

[…]
۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۵

فرهنگستان، میزبان مدیران و تهیه‌کنندگان و مجریان رادیو

[…]
۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۵

دانشنامۀ زبان و ادب فارسی ـ جلد ششم

[…]
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۵

انتشارات فرهنگستان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب

[…]
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۵

نشست «ضرورت توجه به ترویج زبان فارسی در نشر کتاب؛ چالش‌ها و راهکارها»

[…]
۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۵

همایش بین‌المللی شرق‌شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی

[…]
۱۳ اردیبهشت، ۱۳۹۵

انتصاب دکتر محمدتقی راشدمحصّل به مدیریت گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

[…]