۲۰ بهمن، ۱۳۸۹

گروه تصحیح متون

[…]
۱۹ بهمن، ۱۳۸۹

انتشارات فرهنگستان، برگزیدهٔ نوزدهمین دورهٔ کتاب برتردانشگاهی

[…]
۱۸ بهمن، ۱۳۸۹

راهنمای گردآوری گویش‌ها برای گنجینهٔ گویش‌های ایرانی

[…]
۱۶ بهمن، ۱۳۸۹

گویش سمنان

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی