۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

مطالعۀ تطبیقی شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» فروغ فرخزاد و سینمای موج نو فرانسه

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

بن‌مایه‌های فوتوریستی در شعر ولادیمیر مایاکوفسکی و طاهره صفّارزاده

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

نقش رسانه در تولید معنا؛ تحلیل تطبیقی داستان و فیلم داش‏آکل

[…]
۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵

انتصاب استاد احمد سمیعی (گیلانی) به سرپرستی گروه ادبیات تطبیقی

[…]
۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵

ویژه‌نامۀ شبه‌قاره ـ شمارۀ ۴

[…]
۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵

شبه‌قاره ـ شمارۀ ۴

[…]
۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵

فهرست مطالب و جلد ویژه‌نامۀ شبه‌قاره ـ شمارۀ ۴

[…]
۶ اردیبهشت، ۱۳۹۵

دکتر مهری باقری، برگزیدۀ چهره‌های سال ۱۳۹۴ در تبریز

[…]
۶ اردیبهشت، ۱۳۹۵

گفت‌وگو با علی مهرامی، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان

[…]
۶ اردیبهشت، ۱۳۹۵

گزارش عملکرد و برنامه‌های آیندۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

[…]