۲۲ فروردین، ۱۳۸۹

تشریح برنامه‌های گروه‌های پژوهشی فرهنگستان در هفتمین نشست شورای اطلاع‌رسانی

[…]
۱۷ فروردین، ۱۳۸۹

دیدار نوروزی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی

[…]
۱۶ فروردین، ۱۳۸۹

تذکرهٔ عرفات العاشقین و عرصات العارفین

[…]
۱۴ فروردین، ۱۳۸۹

تدوین فرهنگ مکمل زبان فارسی در تاجیکستان

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی