۳۰ آبان، ۱۳۹۶

فهرست مطالب و جلد ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی ـ شمارۀ ۱۱

[…]
۳۰ آبان، ۱۳۹۶

فرهنگ‌نویسی ـ شمارۀ ۱۱

[…]
۲۴ آبان، ۱۳۹۶

شعر و دانش

[…]
۲۴ آبان، ۱۳۹۶

نشست مشترک دانشگاه پیام‌نور و فرهنگستان در زمینۀ گویش‌های ایرانی

[…]
۲۳ آبان، ۱۳۹۶

هفتاد و دومین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]
۲۲ آبان، ۱۳۹۶

آموزش واژه‌گزینی در رادیو فرهنگ

[…]
۱۷ آبان، ۱۳۹۶

بازدید استادان افغانستانی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی

[…]
۱۷ آبان، ۱۳۹۶

الزام هیئت دولت به رعایت قانون «ممنوعیت به‌کارگیری اسامی بیگانه»

[…]
۱۶ آبان، ۱۳۹۶

برگزاری نخستین کارگاه آموزشی زبان فارسی (در جایگاه زبان علم) با عنوان «کارسوق واژه‌گزینی»

[…]
۱۴ آبان، ۱۳۹۶

فهرست مطالب و جلد ویژه‌نامۀ شبه‌قاره ـ شمارۀ ۶

[…]