۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۶

نشست «روز پاسداشت زبان فارسی» در فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۶

گزارش شصت‌وهشتمین نشست ماهانۀ فرهنگستان

[…]
۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۶

گزارش نشست فرهنگستان در سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب

[…]
۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۶

افتتاح نمایشگاه چهره‌های زبان و ادب فارسی در حوزۀ هنری

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی