۲۶ آبان، ۱۳۸۸

سخنرانی دکتر محمّد دبیرمقدّم در سیصدوشصتمین نشست شورا

[…]
۲۶ آبان، ۱۳۸۸

پیام‌های تسلیت رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مناسب درگذشت استاد محمود شاهرخی و دکتر هاراطون داویدیان

[…]
۲۶ آبان، ۱۳۸۸

فرهنگ آثار ایرانی ـ اسلامی: معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر

[…]
۲۵ آبان، ۱۳۸۸

ترجمهٔ دیوان حافظ به زبان بوسنیایی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی