۱۷ شهریور، ۱۳۸۸

فرهنگستان، عهده‌دار تشخیص گویش‌های محلی و بومی برای تدریس در دانشگاه‌ها

[…]
۷ شهریور، ۱۳۸۸

دومین مجموعه سخنرانی‌های مشترک فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد ایران‌شناسی

[…]
۳ شهریور، ۱۳۸۸

سخنرانی دکتر حدّاد عادل در چهارمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

[…]
۱۹ مرداد، ۱۳۸۸

نامهٔ فرهنگستان ـ شمارهٔ ۳۸

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی