۲۰ اردیبهشت، ۱۳۸۸

فرهنگ املایی خطّّ فارسی به سیریلیک تاجیکی

[…]
۱۶ اردیبهشت، ۱۳۸۸

نکوداشت استاد سیّدحسینی در نشست شورای فرهنگستان

[…]
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۸۸

بستهٔ خبری شورای اطلاع‌رسانی فرهنگستان ـ شمارهٔ ۱

[…]
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۸۸

عیادت رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی از دکتر محمد خوانساری

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی