۱۵ اسفند، ۱۳۸۷

دیدار دکتر حداد عادل با استاد محمدجان شکوری، عضو پیوستهٔ خارجی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

[…]
۱۴ اسفند، ۱۳۸۷

سیصدوچهل‌وهشتمین نشست شورای فرهنگستان: گزارش دکتر هاشم رجب‌زاده از وضعیت زبان فارسی در ژاپن

[…]
۱۴ اسفند، ۱۳۸۷

همایش علمی نکوداشت استاد احمد سمیعی‌ (گیلانی)

[…]
۱۴ اسفند، ۱۳۸۷

بررسی ریشه‌شناختی افعال در زبان فارسی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی