۲۰ بهمن، ۱۳۸۷

بازدید دکتر حداد عادل از نخستین نمایشگاه مشترک کتاب

[…]
۱۳ بهمن، ۱۳۸۷

نخستین نمایشگاه مشترک کتاب گشایش یافت

[…]
۱۰ بهمن، ۱۳۸۷

گزارش برگزاری هم‌اندیشی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

[…]
۹ بهمن، ۱۳۸۷

دوازدهمین «نشست ادب معاصر» برگزار شد

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی