۹ اردیبهشت، ۱۳۹۶

شصت‌وهفتمین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]
۷ اردیبهشت، ۱۳۹۶

چهارصد و پنجاه و ششمین نشست شورا

[…]
۲ اردیبهشت، ۱۳۹۶

پیام تسلیت رئیس فرهنگستان به مناسبت درگذشت زنده‌یاد دکتر حاکمی والا

[…]
۲ اردیبهشت، ۱۳۹۶

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۳۲

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی