۲ اردیبهشت، ۱۳۹۶

مطالعات زبان و ادب فارسی در آسیای صغیر

[…]
۲۹ فروردین، ۱۳۹۶

غزنه، ششصد سال پس از حکیم سنایی و پاسخی به یک پرسش

[…]
۲۷ فروردین، ۱۳۹۶

نشست مشترک معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌و‌پرورش و فرهنگستان

[…]
۲۶ فروردین، ۱۳۹۶

شصت‌وششمین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی