۲۶ فروردین، ۱۳۹۶

رودکی و هزار سال شعر پارسی

[…]
۲۵ فروردین، ۱۳۹۶

همایش بین‌المللی دانشگاه روابط بین‌الملل و زبان‌های جهانی آبلای‌خان

[…]
۱۹ فروردین، ۱۳۹۶

برگردان «لیلی و مجنون» به نثر به خط سیریلیک و فارسی

[…]
۱۹ فروردین، ۱۳۹۶

فراخوان نهمین دورۀ جشنوارۀ بین‌المللی فارابی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی